Velkommen til PTS!

PTS (Pro Touring Support) selger deler mot Pro Touring segmentet, vårt mål er å levere kvalitets produkt/deler og være gode på det vi gjør.


Vi er behjelpelige i søknadsprosessen med forslag til søknadstekst og veiledning slik at kunden på best mulig måte skal nå sine mål med bilen.
Vår kunnskap og lange erfaring skal være til stor hjelp for deg og ditt prosjekt!


PTS tar også på seg oppdrag med innmåling og enkle installasjoner slik at det blir riktig første gangen. I samarbeid med våre leverandører lager vi også komplette kit tilpasset det norske markedet for å gjør installasjon så enkel som mulig. Som ett ledd i dette lager vi også dokumentasjon, styrke beregning og analyser.